YÜKLENİYOR  

Yarışmacı Sözleşmesi

KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

1. İş bu sözleşme MustafaAcun Prodüksiyon ve Medya Hizmetleri (Sözleşmede ACUN olarak anılacaktır) ile yarışmacı 8.06.2020-14.06.2020 tarihleri arasında yapılacak olan Haftanın Yıldızı yarışmasının şartları taraflarca aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir.

2. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1 Yarışmacı 18 yaşından büyük olduğunu beyan etmiştir.

2.2 Yarışmanın final ayağını kazanan yarışmacı 1500/2500₺’lik ödülü hak etmiştir. (Yarışmacı grubuna bağlı olarak değişeceğini size belirtmiştik.)

2.3 Yarışmacı elenmiş olsa bile herhangi bir turda 250 oy aldığı takdirde 100₺‘lik ödülü hak etmiştir.

2.4 ACUN, yarışma kapsamında yarışmacının tüm görüntü kaydını kullanma ve sergileme hakkına sahiptir.

2.5 Yarışmacının, yarışmaya kesin kayıt yaptırıp sözleşmeyi onayladıktan sonra yarışmayla ilgili Instagram hesabından her yarışma turu için 1 hikaye veya  1 paylaşım yapma ve ilgili paylaşımların 24 saat silmeme zorunluluğu bulunmaktadır.

2.6 Üç ya da daha fazla eşleşmede gerekli oy miktarı alınmamış ise yarışma kazananına verilen ödül yarıya düşecektir.

2.7 Şirket her türlü karar alma mekanizmasıdır. Yarışma öncesinde ve süresince ACUN tarafından belirlenen kurallara uymak esastır.

2.8 Şirket gerekli görülen durumlarda yarışmacıyı diskalifiye etme hakkına sahiptir.

2.9 Yarışmacı organizasyon boyunca etik ve ahlaki değerlere uymayı taahhüt eder.

3.0 Yarışmacı, sözleşmeyi onayladıktan sonra yarışmadan cayma hakkına sahip değildir.

3.1 Yarışmacılar tarafından hak edilen ödüllerin ödemesi yarışma bitiminden sonra ki 5 iş günü içerisinde yapılacaktır.

3. TEBLİGAT ADRESLERİ

İşbu Sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatın yapılabilmesi için tarafların sözleşmenin giriş bölümünde yer alan adresleri yasal ikametgah olarak belirlenmiştir. Söz konusu yerlere yapılacak tebliğler tarafların şahsına yapılmış sayılacak ve taraflar o yerde bulunmasa bile tebligat iade edilmeyip Tebligat Kanunu' nun 21. maddesi uygulanacaktır.

Taraflar adres değişikliklerini yazılı olarak diğer tarafa bildirmedikleri takdirde önceki adreslerine yapılacak tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4. İHTİLAF HALİ

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklar için İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır

***Yarışmadan Çekilmek: Yarışmanın her bir turunda sözleşmede bahsedilen paylaşımlarda bulunmayan yarışmacı çekilmiş kabul edilecek olup gerekli yaptırımlara maruz kalacaktır.